Book via Europcar


Book via Europcar frem for eksterne firmaer

Book altid via europcar.dk eller via vores danske reservationskontor på tlf. 89 33 11 77.

Ved bestilling direkte ved Europcar er du bl.a. sikret følgende fordele:

  • Fuld fleksibilitet. Dvs. ændring og annullering uden gebyrer.
  • Ingen forudbetaling.
  • Europcars forsikringsbetingelser er gældende. (Dvs. ingen krav om politirapport ved skade).
  • Adgang til danske medarbejdere, der også kan hjælpe dig, hvis din billeje i udlandet ikke forløb som forventet.

Ved bestilling via et internetselskab, så kan Europcars danske medarbejdere ikke få adgang til reservationen eller sagen. Dvs. vi kan ikke hjælpe, hverken med spørgsmål til bestillingen eller til spørgsmål, der måtte opstå under eller efter lejeperioden.

Her er det internetselskabet lejeren skal kontakte, hvilket ikke altid er nemt, hvis internetselskabet er beliggende i f.eks. USA eller Rusland.

Hvorfor er Europcar ikke altid billigst?

Nogle gange er det billigere at bestille via et internetselskab, fremfor direkte via Europcar, selvom det er ved Europcar bilen udleveres. Dette skyldes ofte forsikringsbetingelserne, hvor internetselskabet bestiller bilen ved Europcar helt uden eller med begrænset forsikringsdækning.

Internetselskabet står så selv for forsikringsdækningen, og lejeren skal betale for skaden direkte til Europcar, og så efterfølgende kontakte internetselskabet med henblik på at få internetselskabet til at dække udgiften til den opkrævede skade.

Internetselskabet har ofte nogle mere restriktive krav for udbetaling af forsikring, end hvis lejeren havde bestilt billeje og forsikring direkte ved Europcar. F.eks. kræver nogle internetselskaber en politirapport, før de vil dække beløbet for en opkrævet skade.