Forsikringer generelt


Forsikringsdækning ved udlejning af bil

Alle Europcars biler er naturligvis ansvars-, kasko- og tyveridækkede, men ved udlejning af bil kan selvrisiko og afsavnskrav løbe op i ganske høje beløb. Derfor anbefaler vi at tegne en selvrisikoforsikring med kombineret person- og tyveridækning. Lejere under 26 år vil dog altid have en obligatorisk selvrisiko på kr. 900 pr. skade. For busser er selvrisikoen kr. 1.500 pr. skade. I begge tilfælde uanset aftale om selvrisikoforsikring.

Selvrisikoforsikring

Personbiler

Mod et mindre tillæg (ca. kr. 140 pr. dag v/ 1 dags leje) bortfalder selvrisiko helt. Dette tillæg bliver mindre pr. dag ved længere tids leje af bil.

Busser, vans, varevogne og lastvogne

Mod et mindre tillæg (ca. 130-140 kr. pr. dag v/ 1 dags leje) nedsættes selvrisiko til kr. 900 pr. skade. Dog kr. 1.500 pr. skade for busser. Dette tillæg bliver mindre pr. dag ved længere tids leje. Dette tillæg er inkl. i prisen ved online booking samt ved online forespørgsel.
Der vil altid være en selvrisiko på kr. 7.000 pr. skade på thermo- eller alukasse og presenningskonstruktion.

Lejere under 26 år vil dog altid have en obligatorisk selvrisiko på kr. 900 pr. skade ved udlejning af bil uanset aftale om selvrisikoforsikring.

Personulykkesforsikring og tyveridækning

Personbiler

Dette tilbud (ca. kr. 55 pr dag v/ 1 dags leje) sikrer 2 ting:

  • lejer fritages for selvrisiko ved tyveri af køretøjet.
  • udbetaling af erstatning ved invaliditet eller død.

Vans, varevogne og lastvogne

  • Godsforsikring op til kr. 25.000 i forbindelse med trafikuheld, hvis godset har været forsvarligt emballeret.
  • Udbetaling af erstatning ved invaliditet eller død.

Venligst rekvirer information vedrørende dækning på denne transportforsikring på dit lokale udlejningskontor.

Busser

Ca. kr. 55 pr. dag v/ 1 dags leje.
Dagsprisen for denne forsikring bliver mindre ved længere tids leje.

Forsikringen dækker føreren og indtil 5 passagerer. Busser op til 18 passagerer.
Erstatningen ved død vil udgøre kr. 170.000 til efterladt (1) ægtefælle eller (2) børn. Efterlades ingen sådanne, udgør erstatningen kr. 15.779.

Ved evt. invaliditet (over 5%) som følge af trafikuheld ydes der erstatning som procentdele af kr. 522.000 og der ydes tillige en ekstraudbetaling ved invaliditet over 30%.

Bemærk for udlandsdanskere gælder andre priser.